آغاز کسی باش که پایان تو باشد!!
---------------------------------------------------
منتظر باش اما معطل نشو تحمل کن اما توقف نکن قاطع باش اما لجباز نباش صریح باش اما گستاخ نباش بگو آره اما نگو حتما بگو نه ولی نگو ابدا این یعنی همه چی باش و هیچی نباش
------------------------------------------------------------------
توی آسمون دنیا هر کسی ستاره داره
چرا وقتی نوبت ماست آسمون جایی نداره
----------------------------------------------------------------------
شگفتـــــــا
وقتی کـــــه بــــود ، نمــــی دیدم
وقتی می خــــوانــــد ، نمی شــنـــــیــــدم
وقــــتــــی دیــــــدم ... کـــه نــــــبــــــود
وقتی شنــــــــیـــدم ....که نــخــــوانـــــــد

-------------------------------------------------------------------
ازسنگهایی که درسرراهتان هست برای ساختن پلکان استفاده کنید
-----------------------------------------------------------------
نه!نرو!صبر کن
قرارمان این نبود
باید سکه بیندازیم
اگر شیر آمد:تردید نکن که دوستت دارم
اگر خط آمد:مطمئن باش دوستدارت هستم
.....صبر کن سکه بیندازیم
اگر دوستت نداشتم.....آن وقت برو
------------------------------------------------------------------------------
عیب کار اینجاست که من '' آنچه هستم '' را با '' آنچه باید باشم '' اشتباه می کنم ،
خیال میکنم آنچه باید باشم هستم،در حالیکه آنچه هستم نباید باشم
-----------------------------------------------------------------
سرنوشت کوهها تنها گواه بودن است آنها مانند رودخانه ها نیستند که حرکت میکنند و منظره را عوض میکنند.
---------------------------------------------------------------------------
در دنیای واقعی عشق می بایست ممکن باشد کسی که دوست میدارد نیاز دارد که گم شدن وباز یافتن را بلد باشد.(پائلو)
-------------------------------------------------------------------------------
از راهی نروید که روندگان آن بسیارند راهی را طی کنید که روندگان آن اندکند

--------------------------------------------------------------------------------
-------
اگر زندگی یك پرتقال در دستتان نهاد، آن را پوست بكنید و به دنبال دوستی باشید تا با او قسمت كنید.

آف ها و اس-ام-اس های جالب-4

نوشته شده در تاریخ پانزدهم آذر 89    | توسط: مینا .    |    |
نظرات()