نظر تو دل شكستن هنره؟ هفت ط بقه اسمان هفت طبقه زمین جا ندارن كه خدا رو توی خودشون جا
بدن اما دل یه انسان به تنهایی میتونه خدارو توی خودش جا بده پس دل هیچكس رو نباید شكست
چون در این صورت خدارو بی جا و مكان كرده ای
وقتی واقعیت ها , آدم را فریب بدهند چه كار می شود كرد ؟ روزگاریست كه حق یقت هم لباسی از دروغ
بر تن كرده است و راست راست توی خیابان راه می رود عشق نشسته است كنار خیابان , كلاهی كشیده
بر سر و دارد گدایی می كند و مرگ , در قالب دختركی زیبا , گلهای رز زرد می فروش د زندگی , در لباس
افسر پلیس , برای ماشین های تمدن سوت می زند
آگاهان پ یشنهاد كردند از این به بعد كاربران اینترنتی موارد زیر را قبل از ورود به اینترنت رعایت كنند .
اول: قبل از ورود به وب سایت های اسلامی وضو به همراه داشته باشند . و برای اینكه مشكلی پیش
نیاید زیاد روی صندلی جابجا نشوند . دوم: با پای راست وارد وب سایت های مستهجن ش وند. سوم :
رضایت پدر دختر در هنگام چت با نامحرم شرط است . چهارم: در هنگام ارسال آف لاین هرگز فراموش
نكنیم كه خداوند همیشه آنلاین است!
برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو ... برو ... برو ...
برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو ... برو ... برو ...
برو... برو... برو... برو... برو... برو...
برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو... برو...
بسه... حالا برگرد...!!
یه روز تو رو تو ی جهنم م ی بینمت تو به جرم ا ینكه قلب منو دزد یدی منم به خاطر ا ینكه خدا رو ول كردم
تو رو پرستیدم
ادم در دو حالت ازدواج می كنه : 1 . مغزش اندازه تخمش باشه 2. تخمش به اندازه مغزش باشه
www.hadinik.com
١٠٦
قد 1000 تا قابلمه .. با هر چ ی لب تو عالمه .. میبوسمت قبل همه .. به شرط ی كه بهم بگ ی : دوست
دارم یه عالمه
Hosolomsororoftomchokorkonomsobokom...(in sms faghat baraye ghonche kardan
labhaye shomast Va arzeshe digari nadarad
emroz roze ersale SMS be mozakhraftarin doste donyast,to ham mesle man in SMSo
be mozakhraftarin dostet beferest. JANBE DASHTE BASH BEKHODAM
NAFEREST
dirooz montazeret boodam nayoomadi emrooz montazeram ta biyay va age nayay
farda cheshm berahet khaham bood
che sakhte yoboosat
Rish tarash , kerevat , shalvar jin , gel e sar , seshuar , otoo ,karte internet , modem ,
computer , mobil yek ja be forosh miresad
Mard:Zan bia bokhor khoshmazas! Zan:dus nadaram,kasife! M.: bordam
hamum,muhasho zadam khub shostamesh! z:dus nadaram lize! M: bebin hame
mikhoram,age khodesho nemkhori,bia abesho bokhor,moghaviye! z:akhe be che
zabuni begam KALE PACHE dus nadaram
Do........Doo........Doos........Doose........Dooset........Doosett........Doosetta = 6 ta
[ زن د لیل نامه ] الهی!به مردان درخانه ات . به آن زن ذلیلان فرزانه ات . به آنانكه در بچه داری تكند .
یلان عوض كردن پوشك . به آنانكه باذوق وشوق تمام .به مادرزن خود بگویند :مامان.به آنانكه دامن رفو
میكنند. زبعد رفویش اتو میكنند . به آن قرمه سبزی پزان قدر .به آن مادران به ظاهر پدر . الهی ! به آه
دل زن ذلیل . به آن اشك چشمان ممد سبیل ! كه ما را براین عهد كن استوار ! ازاین زن ذلیلی مكن
بركنار
روحت شاد و یادت گرامی
این اس ام اس رو واسه هر كی فرستادم فرداش سقط شد

نوشته شده در تاریخ پانزدهم آذر 89    | توسط: مینا .    |    |
نظرات()